Wie heeft mij aangeraakt?

Het verhaal van de vrouw die 12 jaar aan bloedvloeiingen leed. Maar voor U die mijn naam vreest( lees respect) zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Maleachi 4:2Maleachi is een boek in het oude testament van de bijbel Het Hebreeuwse woord voor vleugelen is Kanaph, elders weergegeven … Doorgaan met het lezen van Wie heeft mij aangeraakt?

Van Slavin naar Koningin

En de koning voelde meer liefde voor Esther dan voor alle andere vrouwen.Meer dan andere vrouwen verwierf zij zijn genegenheid en bewondering.Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om, en maakte haar koningin in de plaats van Vasthi. Esther 2;17. Koningin Vasthi is door Koning Athasveros verstoten.Ze weigerde op commando aan te treden.Dat klinkt heel … Doorgaan met het lezen van Van Slavin naar Koningin